LuatVietnam

blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp

Công văn số 101/TCT-KK ngày 12/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (1 trang)
Posted: 13/3/2023 8:45:33 AM | Latest updated: 13/3/2023 11:13:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5655
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CPstatus2 và Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tối đa không quá 10% doanh thu xuất khẩu trong kỳ đề nghị hoàn thuế.

Trường hợp số thuế GTGT đã hoàn vượt mức trần nêu trên thì xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; theo đó doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn vượt mức bị thu hồi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5655

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK
blue-check Về điều kiện khai bổ sung số thuế GTGT xin hoàn