LuatVietnam

Tiền lương của lao động nước ngoài trong công ty vốn nhà nước được tính như thế nào?

Cập nhật 4/7/2022 | Đăng tải: LVN.5494

hoi Nguyễn Chí Thanh (TP. HCM)
Tôi làm việc tại công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn Nhà nước 97%, nhà đầu tư nước ngoài 3%. Công ty ký hợp đồng lao động với 1 chuyên gia Việt Nam làm Phó Tổng Giám đốc và 1 chuyên gia kỹ thuật nước ngoài làm Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên.
Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì 2 chuyên gia trên là người quản lý chuyên trách.
Tiền lương bình quân thực hiện của chuyên gia Việt Nam (chức vụ Phó Tổng Giám đốc) cao hơn 180% tiền lương thực hiện của người đại diện phần vốn Nhà nước. Tiền lương bình quân thực hiện của chuyên gia nước ngoài (chức vụ Phó Tổng Giám đốc) cao hơn 400% tiền lương thực hiện của người đại diện phần vốn Nhà nước.
Công ty tôi dự định xây dựng cách trả lương theo phương pháp: Trả lương cho vị trí công việc; trả lương cho năng lực của người giữ vị trí công việc; trả lương cho kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc.
Thang lương, bảng lương; phụ cấp lương (bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm quản lý), tiêu chí đánh giá KPI áp dụng riêng cho chuyên gia Việt Nam và nước ngoài.
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể cách tính lương, trả lương trên cơ sở nào để việc trả lương cho các chuyên gia nêu trên phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm cân đối với tiền lương của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn Nhà nước.

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ  và Điều 14, 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước do doanh nghiệp quyết định, được xác định trên cơ sở vị trí công việc, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự trên thị trường và tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động nước ngoài

otvet Người nước ngoài hành nghề xây dựng tại Việt Nam trên 6 tháng phải chuyển đổi chứng chỉ
otvet Lao động nước ngoài không phải đóng quỹ phòng chống thiên tai
otvet Người nước ngoài tạm thời vẫn phải nộp thẻ thường trú khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Tính trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài như thế nào?
otvet Chi phí thuê khách sạn cho người lao động tránh dịch có bị tính thuế TNCN?
otvet Tiền lương của lao động nước ngoài trong công ty vốn nhà nước được tính như thế nào?
otvet Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài trong thời gian cách ly chống dịch có phải khấu trừ thuế TNCN?
otvet Người nước ngoài nếu có HĐLĐ tại Việt Nam từ 1 năm trở lên phải đóng BHXH
otvet Giám đốc nước ngoài kiêm chủ công ty có cần xin giấy phép lao động?
otvet Người nước ngoài vẫn được lương hưu nếu đáp ứng điều kiện như lao động Việt Nam
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc đối với lao động nước ngoài
otvet Chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19 cho lao động nước ngoài cũng được miễn thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn hạn có phải cách ly y tế?
otvet Trả phí cách ly cho lao động nước ngoài phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài phải cách ly ở đâu sau khi nhập cảnh?
otvet Có được ký HĐLĐ vô thời hạn với người nước ngoài?
otvet Hồ sơ miễn thuế theo Hiệp định phải nộp trước thời điểm thực hiện hợp đồng
otvet Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam
otvet Hồ sơ xác nhận đối tượng cư trú tại Việt Nam được giải quyết trong vòng 7 ngày
otvet Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú tại Việt Nam