LuatVietnam

Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?

Cập nhật 14/12/2022 | Đăng tải: LVN.5603

hoi Bạn đọc
Các doanh nghiệp thường chỉ đóng bảo hiểm trên một phần của tổng lương người lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có kiểm tra theo dõi để đảm bảo quyền lợi của người lao động không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đã được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 115 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 93 Bộ luật lao động năm 2019, doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Pháp luật đã quy định doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký đóng bảo hiểm xã hội và hằng tháng trích tiền đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thực tế các doanh nghiệp cơ bản chấp hành việc kê khai đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của đơn vị.

Theo kế hoạch đặt ra, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc kiểm tra (hậu kiểm) doanh nghiệp căn cứ theo đúng quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định về tiền lương đóng (đóng chưa đủ số người, số tiền phải đóng, chậm đóng theo phương thức đóng), cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu doanh nghiệp truy thu khoản tiền phải đóng theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ
otvet Có thể dừng đóng BHXH sau khi đủ 20 năm để chờ hưởng lương hưu khi đến tuổi
otvet Nghề tài xế có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?