LuatVietnam

Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

Cập nhật 9/12/2022 | Đăng tải: LVN.5600

hoi Phan Thị Mai Khanh (TPHCM)
Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp tư nhân đóng 50.000.000 đồng/tháng tiền BHXH bắt buộc cho Giám đốc thì có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86, Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH năm 2014. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người quản lý doanh nghiệp là tiền lương do doanh nghiệp quyết định; trường hợp mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng).

Đề nghị bà Khanh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với giám đốc doanh nghiệp nơi bà làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?