LuatVietnam

blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?

Công văn số 58217/CTHN-TTHT ngày 28/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho NLĐ những ngày phép chưa nghỉ (3 trang)
Posted: 8/2/2023 8:55:51 AM | Latest updated: 14/2/2023 8:47:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5636
LuatVietnam

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, việc hạch toán chi phí tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà người lao động chưa nghỉ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC.

Trong đó, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC quy định rằng các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động phải đảm bảo được được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau đây thì mới được tính vào chi phí tiền lương: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: "Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ"

Như vậy, có thể hiểu rằng: tiền lương của những ngày phép năm chưa nghỉ chỉ được chấp nhận trong trường hợp người lao động đó mất việc hoặc thôi việc, đồng thời mức lương được sẽ phải dựa theo Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5636

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
light-check Hướng dẫn tính thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM
blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng