LuatVietnam

blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?

Công văn số 2287/TCT-CS ngày 29/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết (2 trang)
Posted: 15/8/2022 11:31:58 AM | Latest updated: 16/8/2022 9:12:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5517
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dẫn đến làm tăng diện tích thuê đất và doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền thuê đất nộp một lần thì thời hạn nộp bổ sung tiền thuê đất áp dụng theo thời hạn khai điều chỉnh quy định tại điểm b.2 khoản 3 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Ngược lại, trường hợp do nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng dẫn đến làm giảm số tiền thuê đất nộp một lần thì doanh nghiệp sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch giữa số tiền thuê đất đã nộp theo quy hoạch cũ so với số tiền thuê phải nộp theo quy hoạch điều chỉnh.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế lưu ý, pháp luật hiện hành không có quy định cho phép hoàn trả hoặc bù trừ khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp thừa trong trường hợp tự doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng làm giảm số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5517

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án
blue-check Chỉ chấp nhận những hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 nộp trước 31/12/2021 English attachment
blue-check Về khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn sử dụng đất
blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Đất xây dựng công trình sự nghiệp được miễn tiền thuê
blue-check Dự án khai thác tài nguyên khoáng sản không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Chỉ chấp nhận hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2021 nộp trước 1/1/2022 English attachment
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022
blue-check Phân biệt trường hợp miễn và thu tiền sử dụng đất giữa Điều 9 và Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP
blue-check Gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải nộp thêm tiền thuê đất
blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?
blue-check Chưa có quyết định thuê đất, đơn giá không được bảo lưu trong vòng 5 năm
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021