LuatVietnam

blue-check Tiêu chí gắn nhãn năng lượng xanh đối với cơ sở sản xuất và công trình tại Hà Nội

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (19 trang)
Posted: 31/8/2023 3:15:05 PM | Latest updated: 12/9/2023 11:05:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Quyết định ban hành các tiêu chí, điều kiện và quy trình thủ tục đánh giá, công nhận cơ sở/công trình sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn Tp. Hà Nội.

Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá cơ sở/công trình sử dụng năng lượng xanh được chia thành 2 nhóm biện pháp: Quản lý năng lượng hiệu quả và Kỹ thuật năng lượng hiệu quả.

Ngoài ra, tiêu chí đánh giá cơ sở/công trình sử dụng năng lượng xanh được quy định riêng theo từng nhóm: cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (xem Phụ lục II, III đính kèm); công trình xây dựng (xem Phụ lục IV, VI) và cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng (xem Phụ lục V).

Căn cứ số điểm đánh giá, các cơ sở/công trình sử dụng năng lượng xanh sẽ được công nhận danh hiệu theo từng cấp độ: 3 sao, 4 sao và 5 sao và sẽ được hưởng các quyền lợi như được tôn vinh, quảng bá hình ảnh, ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, được hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tham dự các cuộc thi liên quan đến năng lượng...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 20/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian