LuatVietnam

light-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải

Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT ngày 22/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải (75 trang)
Posted: 23/6/2022 10:54:09 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:36:29 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư quy định phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP thuộc ngành giao thông vận tải, bao gồm:

(i) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (Phụ lục I);

(ii) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của nhà đầu tư (Phụ lục II);

(iii) Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại đối với phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên các tiêu chuẩn kết hợp (Phụ lục III).

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành Mẫu hợp đồng BOT áp dụng cho các dự án thuộc ngành giao thông vận tải (Phụ lục IV).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đấu thầu