LuatVietnam

blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học English attachment

Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (27 trang)
Posted: 17/10/2022 9:39:13 AM | Latest updated: 2/1/2023 2:10:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5564 | Vietlaw: 592
LuatVietnam

Thông tư thay mới các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên; bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên; sát hạch, cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng.

Cần lưu ý, theo Điều 6 Thông tư này, kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài và hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi:

a) Đang làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân đầu tư của cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) đang làm việc hoặc học tập tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Đã hoặc đang là người học, người làm việc ở cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện tư vấn tự đánh giá cho cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2022.

Thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐTstatus1 ngày 14/5/2013 và bãi bỏ các quy định áp dụng đối với kiểm định viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tại Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐTstatus2 ngày 28/12/2012.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5564

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT14-10102022BGDDT[E].pdf

Dòng thời gian

Giáo dục - Đào tạo

blue-check 06 thủ tục mới về đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
light-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Bổ sung địa điểm tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS ở một số tỉnh, thành
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Language Link Việt Nam (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment