LuatVietnam

blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 24/8/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về công tác nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 (16 trang)
Posted: 25/8/2022 7:38:10 AM | Latest updated: 29/8/2022 4:35:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5527
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn công tác nhân sự cho Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các vấn đề sau:

- Thành lập Tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự;

- Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm: ủy viên ban chấp hành; ủy viên ban thường vụ công đoàn; chủ tịch công đoàn cấp trên; Phó chủ tịch công đoàn cấp trên; ...);

- Độ tuổi nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028;

- Cơ cấu, số lượng Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra;

- Trình tự thực hiện quy trình nhân sự và số dư;

- Quy trình đề cử Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra;

- Quy trình bầu cử trong đại hội;

- Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên;

- Công tác quy hoạch nhân sự, chuẩn bị nhân sự;

- Hồ sơ nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

- Hồ sơ đề nghị công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, về cơ cấu Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phải phấn đấu có đủ 3 độ tuổi: Dưới 40 tuổi đạt 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi đạt 40%-50%, tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành đạt khoảng 35%.

Độ tuổi của ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo tại thời điểm giới thiệu ứng cử lần đầu tối đa không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5527

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028