LuatVietnam

blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment

Công văn số 4943/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy (2 trang)
Posted: 1/12/2022 12:57:46 PM | Latest updated: 12/12/2022 9:08:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5594 | Vietlaw: 590
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, kho ngoại quan nếu đáp ứng định nghĩa về khu phi thuế quan (theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13), đồng thời là khu vực hải quan riêng (theo khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14) thì hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định thì cũng không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5594

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4943_21112022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

light-check Nhựa nhập khẩu từ Công ty SRF Industries (Thailand) Ltd. bị áp thuế CBPG từ 17/6/2023
light-check Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN) áp dụng từ 15/7/2023
light-check Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) áp dụng từ 15/7/2023
blue-check Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ 17/5/2023
blue-check Thuê nước ngoài gia công sản phẩm SXXK, phải nộp thuế NK và không được hoàn
blue-check Các lưu ý khi kê khai hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản phẩm xuất khẩu
blue-check Cách xác định trị giá tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê DNCX gia công English attachment
blue-check Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế
blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Các trường hợp tiền chiết khấu không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Trường hợp nào được miễn thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu?
blue-check Bán lại hàng nhập khẩu cho DNCX được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp English attachment
blue-check Xuất khẩu phế liệu thép có nguồn gốc nhập khẩu vẫn phải nộp thuế XK English attachment
blue-check Không áp thuế lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía của Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng
blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc English attachment