LuatVietnam

blue-check Tổ chức nước ngoài không được mua nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội English attachment

Công văn số 1561/BXD-QLN ngày 6/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc bán, cho thuê, cho thuê mua đối với phần 20% diện tích sàn nhà ở thương mại trong công trình nhà ở chung cư xã hội (2 trang)
Posted: 12/5/2022 9:42:45 AM | Latest updated: 18/5/2022 1:37:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 20/2016/TT-BXDstatus1 đều không có quy định hạn chế tổ chức nước ngoài mua, thuê, thuê mua đối với 20% sàn nhà ở thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014, khoản 1, khoản 2 Điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP) thì tổ chức nước ngoài chỉ được mua, thuê mua nhà ở thương mại (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ) trong các dự án nhà ở thương mại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1561-06052022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất