LuatVietnam

blue-check Tờ khai phí môn bài phải nộp ngay tại địa phương có kho hàng

Công văn số 4498/TCT-KK ngày 2/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh (1 trang)
Posted: 6/12/2022 10:15:26 AM | Latest updated: 7/12/2022 4:18:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5595
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , hồ sơ khai lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh được nộp tại địa phương nơi có địa điểm kinh doanh.

Theo đó, trường hợp Công ty mở kho hàng tại tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài tại nơi có kho hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5595

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí Môn bài

blue-check Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh có phải nộp phí môn bài?
blue-check Tờ khai phí môn bài phải nộp ngay tại địa phương có kho hàng
blue-check Hóa đơn điều chỉnh cho dịch vụ hoàn thành trước 1/2/2022 không được giảm thuế
blue-check Tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng có được miễn phí môn bài?
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh sau ngày 1/1 sẽ không được miễn phí môn bài
blue-check Hồ sơ khai phí môn bài cho địa điểm kinh doanh nộp ở đâu?
blue-check Năm đầu thành lập doanh nghiệp được miễn nộp phí môn bài
blue-check Tăng vốn điều lệ phải khai lại phí môn bài cho dù không thay đổi bậc thuế
blue-check Một số điểm lưu ý về lệ phí môn bài 2021
blue-check Hướng dẫn việc miễn phí môn bài năm đầu tiên English attachment
blue-check Mỗi Chi nhánh và ĐĐKD phải tự khai nộp lệ phí môn bài
blue-check Công ty luật nộp phí môn bài theo mức 1 triệu/năm
blue-check Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập đều chung mức phí môn bài 1 triệu/năm
blue-check Kho chỉ chứa hàng được miễn nộp phí môn bài
blue-check Chi nhánh phải nộp phí môn bài cho dù không bán hàng
blue-check Khai phí môn bài cho địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh phải có MST 13 số
blue-check Công ty luật chỉ nộp phí môn bài 1 triệu/năm, bất kể vốn điều lệ ít hay nhiều
blue-check Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh phải xin MST trước khi khai phí môn bài
blue-check Chi nhánh ngoài tỉnh phải tự khai nộp phí môn bài
blue-check Lập địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, xin MST trước, khai phí môn bài sau