LuatVietnam

blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu

Công văn số 347/TCHQ-TXNK ngày 18/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu (2 trang)
Posted: 31/1/2023 8:22:19 AM | Latest updated: 6/2/2023 4:46:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5631
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với hàng hóa xuất khẩu sản xuất từ nguyên liệu nhập kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu theo Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ cần ghi "sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu" tại ô "Phần ghi chú" trên tờ khai điện tử hoặc ô "Ghi chép khác" trên tờ khai giấy, không phải kê khai chi tiết danh sách các tờ khai nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải kê khai danh sách chi tiết các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại cột số 2 của Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu theo mẫu số 10 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5631

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu