LuatVietnam

blue-check Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ ách tắc cho hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận hơn 40 ngày

Công văn số 3914/TCT-TTKT ngày 31/8/2023 của Tổng cục Thuế báo cáo về công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Posted: 6/9/2023 7:52:47 AM | Latest updated: 6/9/2023 5:35:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Theo văn bản này, định kỳ hàng quý, Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ phải báo cáo về Tổng cục Thuế kết quả kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với những hồ sơ đã quá 40 ngày (kể từ ngày tiếp nhận), trong đó nêu rõ nguyên nhân vướng mắc chưa thể hoàn thành việc kiểm tra để Tổng cục Thuế hướng dẫn tháo gỡ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu