LuatVietnam

blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022

Công văn của Cục Thuế TP. HCM về một số lưu ý chính sách thuế năm 2022 (97 trang)
Posted: 26/12/2022 12:46:55 PM | Latest updated: 28/12/2022 7:55:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611
LuatVietnam

Bài viết này tổng hợp những quy định quan trọng về chính sách thuế được ban hành trong năm 2022, gồm:

1. Các sửa đổi về khai nộp thuế TNDN, thuế TNCN tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP và trích lập, sử dụng Quỹ KH&CN tại Thông tư 67/2022/TT-BTC

2. Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, căn cứ tính thuế đối với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 80/2021/TT-BTC .

3. Lộ trình triển khai, điều kiện đăng ký sử dụng, nguyên tắc sử dụng, phương thức khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền

4. Một số vướng mắc thường gặp về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 như: sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử; hủy HĐĐT đã lập; xử lý HĐĐT có sai sót; lập Bảng tổng hợp HĐĐT có sai sót; xử lý HĐĐT của hàng bán bị trả lại; xử lý lỗi không được cấp mã do sai định dạng dữ liệu HĐĐT; ...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch