LuatVietnam

blue-check Tổng hợp các hướng dẫn về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu PCCC

Công văn số 2075/C07-P4 ngày 9/8/2022 của Bộ Công an hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (177 trang)
Posted: 20/10/2022 9:32:22 AM | Latest updated: 26/10/2022 9:33:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5566
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn một số quy định còn vướng mắc liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC, bao gồm:

1. Xác định đối tượng thẩm duyệt, xác định chủ đầu tư trong thực hiện thẩm duyệt; xác định nhóm dự án; xác định thẩm quyền thẩm duyệt, các trường hợp được ủy quyền thẩm duyệt; các trường hợp dự án, công trình phải góp ý giải pháp về PCCC đối với hồ sơ thiết kế... (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

2. Các nội dung về góp ý đối với đồ án quy hoạch xây dựng, chấp thuận địa điểm xây dựng, góp ý về PCCC hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, lưu ý khi thẩm duyệt một số công trình đặc thù, nhà xưởng, nhà kho xây dựng sẵn... (chi tiết tại Phụ lục II)

3. Trình tự, nội dung, phương pháp kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; kiểm tra kết quả nghiệm thu đối với một số cấu kiện, phương tiện PCCC; một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm tra an toàn PCCC quá trình thi công (chi tiết tại Phụ lục III)

4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn; điều kiện chuyển tiếp giữa tiêu chuẩn, quy chuẩn cũ và mới; áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (chi tiết tại Phụ lục IV)

5. Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC; thu phí thẩm duyệt đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh; xác định tổng mức đầu tư giá trị trước thuế để tính phí thẩm duyệt (chi tiết tại Phụ lục V)

6. Một số nội dung khó khăn, vướng mắc khác trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (chi tiết tại Phụ lục VI)

Hướng dẫn tại các phụ lục ban hành kèm văn bản này thay thế các văn bản trước đây của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (gồm: (Công văn số 50/C66-P6 ngày 08/01/2015, số 4589/C66-P6 ngày 18/8/2017, số 4312/C07-P4 ngày 19/12/2019, số 269/C07-P4 ngày 07/2/2020, số 3616/C07-P4 ngày 30/6/2020, số 3288/C07-P4 ngày 08/9/2020, số 3289/C07-P4 ngày 08/9/2020, số 5001/C07-P4 ngày 31/12/2020, số 760/C07-P4 ngày 12/4/2021, số 874/C07-P4 ngày 20/4/2021, số 1143/C07-P4 ngày 26/5/2021, số 1306/C07-P4 ngày 10/6/2021, số 1470/C07-P4 ngày 28/6/2021, số 1755/C07-P4 ngày 30/7/2021, số 1079/C07-P4 ngày 09/5/2022).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5566

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phòng cháy chữa cháy

blue-check Một số lưu ý về giải pháp PCCC khi thiết kế công trình nhà ga hàng không
blue-check Lộ trình cải tạo, di dời các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC tại Hà Nội
blue-check Công an TP. Hà Nội sẽ mở đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC từ 15/10 đến 15/12/2022
blue-check Sẽ siết quy định về PCCC đối với nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh
blue-check Sẽ xét kỹ điều kiện PCCC khi thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tổng kiểm tra điều kiện PCCC của tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh
blue-check Hà Nội sẽ mạnh tay xử lý các cơ sở karaoke, vũ trường vi phạm an toàn PCCC
blue-check Sẽ siết chặt điều kiện về PCCC khi cấp phép kinh doanh karaoke
blue-check Hà Nội sẽ mở đợt kiểm tra PCCC đối với tất cả cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường
blue-check Tổng hợp các hướng dẫn về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu PCCC
blue-check Các yêu cầu khi thiết kế giải pháp PCCC cho nhà ga hàng không
blue-check Hộ sản xuất kinh doanh tại Hà Nội sẽ phải mở “lối thoát nạn thứ 2” để PCCC
blue-check Giải pháp tăng cường PCCC cho các cơ sở hoạt động từ trước năm 2001 (tại Hà Nội)
blue-check Công trình trường học chỉ được thiết kế phòng học từ tầng 4 trở xuống
blue-check Bãi bỏ các thủ tục kiểm định phương tiện PCCC
blue-check Giải đáp về yêu cầu kỹ thuật đối với giải pháp PCCC cho công trình
blue-check Công trình tại Việt Nam có được thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn nước ngoài? English attachment
blue-check Thay mới quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC (áp dụng nội bộ trong Công an nhân dân)
blue-check [Tp. HCM] Năm 2022 sẽ tăng cường thanh tra cháy, nổ đối với trung tâm thương mại, siêu thị
blue-check Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy