LuatVietnam

blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022

Công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (14 trang)
Posted: 21/11/2022 9:40:38 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:56:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5588
LuatVietnam

Nhằm giúp doanh nghiệp, Hải quan các tỉnh kịp thời nắm bắt những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022 (ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC) so với Danh mục 2017 (ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus3 ) , Tổng cục Hải quan đã tổng hợp tại Phụ lục kèm theo.

Danh mục 2022 bao gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và chi tiết thành 11.414 dòng hàng ở cấp độ 8 số, tăng 601 dòng hàng so với Danh mục 2017.

Những sửa đổi của Danh mục 2022 tập trung vào việc cập nhật những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại của một số nhóm hàng để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các ngành hàng: thủy sản (Chương 03), thực phẩm chế biến (Chương 16, 19, 21), thuốc lá (Chương 24), hóa chất (Chương 28, 29, 38), dược phẩm (Chương 30), máy móc thiết bị (Chương 84, 85), phương tiện vận tải (Chương 87), tác phẩm nghệ thuật (Chương 97)...

Ngoài ra, một số mã hàng có sửa đổi được Tổng cục Hải quan lưu ý tại điểm 1 Mục I Công văn này, bao gồm: thuốc lá điện tử (nhóm 24.04), bộ test chẩn đoán (nhóm 38.22), chất HFCs (nhóm 29.03), mô đun màn hình dẹt (nhóm 85.24), module LED (nhóm 85.39), phế liệu và phế thải điện và điện tử (nhóm 85.49), máy in 3D (nhóm 84.85), phương tiện bay không người lái (nhóm 88.06).

Danh mục 2022 được áp dụng để khai báo kể từ thời điểm Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực, 1/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5588

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022
blue-check Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các mạng phân phối nước ngoài
blue-check Tạm thời không được nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới English attachment
blue-check Hàng giao nhận ở nước ngoài và hàng XK tại chỗ đều được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Cách khai hải quan khi xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD
blue-check Về quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Hải quan không cấp lại Danh mục miễn thuế
blue-check Hải quan sẽ bàn giao tem rượu cho doanh nghiệp tự dán sau khi thông quan
blue-check Lưu ý về điều kiện nhập khẩu thiết bị in từ 1/1/2023
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo thông tin hàng hóa mới sản xuất cho Bộ KH&ĐT cập nhật
blue-check Nhập nguyên liệu SXXK từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng
blue-check Các bộ sẽ khẩn trương rà soát cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
blue-check Tự phát hiện và khai bổ sung lượng hàng hóa nhập khẩu có bị phạt?
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật