LuatVietnam

blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội

Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội (29 trang)
Posted: 21/9/2022 9:46:45 AM | Latest updated: 22/9/2022 9:49:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543
LuatVietnam

Quyết định quy định chi tiết toàn bộ thủ tục triển khai dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn TP. Hà Nội theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, từ khâu chuẩn bị dự án, đề nghị chấp thuận đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng... đến nghiệm thu, hoàn thành công trình.

Đính kèm các phụ lục:

- Phụ lục 1. Bảng phân công trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư và nội dung thẩm định

- Phụ lục 2. Tổng hợp trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Phụ lục 2. Tổng hợp trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2022 và bãi bỏ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)
blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment
blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022
blue-check Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận English attachment
blue-check 88 Hỏi - Đáp về thủ tục cấp phép và triển khai dự án đầu tư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường hậu kiểm và xử lý các dự án chậm tiến độ trong quý 2/2022
blue-check Về phân cấp thẩm quyền phê duyệt xây dựng dự án trong khu kinh tế
blue-check [Hà Nội] Sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp
blue-check Được phép chọn mức ưu đãi cao nhất nếu dự án đáp ứng được nhiều điều kiện English attachment
blue-check Những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 2022 của TP. HCM