LuatVietnam

blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022

Công văn số 1945/UBND-KSTTHC ngày 22/6/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp (3 trang)
Posted: 29/6/2022 8:46:11 AM | Latest updated: 29/6/2022 2:13:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5491
LuatVietnam

Theo Công văn này, TP. Hà Nội sẽ chính thức triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh kể từ ngày 1/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5491

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú
blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment
blue-check Quy định mới về đăng ký cư trú English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Người thuê nhà phải đảm bảo một diện tích tối thiểu mới được đăng ký (hộ khẩu) thường trú
blue-check Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú English attachment
blue-check 16 biểu mẫu mới về đăng ký cư trú
blue-check Quy định mới về cấp, đổi thẻ căn cước English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân
blue-check Người chuyển đổi giới tính có được sửa lại "giới tính" trong khai sinh?
blue-check Mất bản chính giấy khai sinh, có được cấp lại?