LuatVietnam

blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn

Công văn số 4552/TCT-QLRR ngày 6/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo mặt hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 26/12/2022 9:58:42 AM | Latest updated: 29/12/2022 3:42:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5610
LuatVietnam

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và thực tế ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước thì tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT không được ghi nhận theo Danh mục hàng hóa XNK (không có các thông tin phân loại, thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa) nên Tổng cục Thuế không thể tra cứu và cung cấp HĐĐT cho cơ quan Hải quan dựa theo tên hàng.

Hiện nay, Cổng thông tin HĐĐT cũng chỉ đáp ứng việc khai thác thông tin hóa đơn bằng hình thức tra cứu theo mã số hóa đơn vì vậy trường hợp cần, cơ quan Hải quan có thể truy cập và tra cứu theo mã số hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5610

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn