LuatVietnam

Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?

Cập nhật 5/8/2022 | Đăng tải: LVN.5511

hoi Vân Châu
Tôi là lao động nữ, sinh ngày 31.1.1969. Có thể cho tôi biết đến khi nào tôi được nghỉ hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu:

“Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Bên cạnh đó, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động cũng được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Trong đó, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này quy định việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo Phụ lục I về lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, bà sinh tháng 1.1969 thì nghỉ hưu vào năm 2025, tuổi nghỉ hưu phải là 56 tuổi 8 tháng và tháng bà được hưởng lương hưu là tháng 10.2025.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?