LuatVietnam

blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?

Công văn số 62788/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh (3 trang)
Posted: 22/12/2022 11:23:47 AM | Latest updated: 28/12/2022 7:24:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5612
LuatVietnam

Theo quy định mới tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp Công ty trực tiếp trả lương cho nhân viên làm việc tại các Chi nhánh ngoài tỉnh thì Công ty chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN, lập hồ sơ khai thuế theo mẫu 05/KK-TNCN kèm phụ lục bảng phân bổ thuế cho các địa phương có Chi nhánh theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN và nộp cho cơ quan thuế tại trụ sở chính.

Đồng thời, Công ty thực hiện nộp số thuế TNCN được phân bổ cho từng tỉnh nơi có Chi nhánh theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Về hồ sơ khai lệ phí môn bài của Chi nhánh, Công ty nộp cho cơ quan thuế nơi có Chi nhánh theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5612

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN