LuatVietnamLogo

blue-check Trả phí môi giới ngân hàng ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu

Công văn số 81005/CT-TTHT ngày 4/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài (2 trang)
Posted: 14/9/2020 2:33:45 PM | Latest updated: 22/9/2020 11:53:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5049

LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, hoạt động môi giới bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài được miễn nộp thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp tổ chức nước ngoài có hoạt động môi giới về dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng ở nước ngoài thì không phải nộp thuế nhà thầu.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5049
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Hưởng phí môi giới cho công ty nước ngoài bán hàng tại Việt Nam phải nộp thuế GTGT 10% (22/6/2020) 

nexto  Mã ngành của dịch vụ "môi giới ngoại hối" là 66190 English attachment (1/7/2020) 

nexto  Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment (9/6/2020) 

nexto  Phí môi giới, hoa hồng bán hàng ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu English attachment (2/7/2020) 

nexto  Trả hoa hồng môi giới BĐS, trường hợp nào phải khấu trừ thuế? (6/5/2020) 

nexto  Trả hoa hồng môi giới, khấu trừ thuế TNCN như thế nào? (24/4/2020) 

nexto  Phí hoa hồng trả cho công ty ở nước ngoài cũng được chấp nhận (9/4/2020) 

nexto  [Hợp nhất] - Quy chế sàn giao dịch và môi giới BĐS (13/3/2020) 

nexto  Người môi giới BĐS phải có đăng ký thuế mới được miễn khấu trừ tiền hoa hồng (13/4/2020) 

nexto  Có được trích trước chi phí hoa hồng chưa thanh toán? (6/2/2020) 

Thuế Nhà thầu