LuatVietnam

blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15 trang)
Posted: 2/3/2023 9:32:56 AM | Latest updated: 13/3/2023 11:10:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658
LuatVietnam

Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa tại TP. HCM.

Theo Điều 4 Quy chế này, cán bộ của Bộ phận Một cửa phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CPstatus2 được sửa đổi tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP, Nghị định 45/2020/NĐ-CPstatus2 , Quyết định 46/2016/QĐ-TTgstatus1 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, cán bộ tại Bộ phận Một cửa phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần; không yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; không yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu điện tử hoặc đã được số hóa có giá trị pháp lý (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra lại tính xác thực).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM