LuatVietnam

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023

Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 (2 trang)
Posted: 15/5/2023 10:36:37 AM | Latest updated: 15/5/2023 2:36:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5700
LuatVietnam

Chỉ thị yêu cầu TAND các tỉnh tiếp tục áp dụng quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP để giải quyết các tranh chấp về xử lý nợ xấu trong thời gian từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời, chủ động và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tranh chấp về nợ xấu theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về TAND tối cao để được hướng dẫn.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15 cho phép kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu trong thời gian từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, trình Quốc hội xem xét chậm nhất tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5700

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023
blue-check Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng ngân hàng và 76 thủ tục khác của NHNN
light-check Nâng mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo NHNN từ 300 lên 400 triệu đồng English attachment
blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
blue-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại