LuatVietnam

red-check Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực English attachment

Thông tư số 21/2020/TT-BCTstatus2 ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (35 trang)
Posted: 11/9/2020 9:33:59 AM | Latest updated: 27/4/2023 8:49:52 AM (GMT+7) | Vietlaw: 525

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020. Thay thế Thông tư số 36/2018/TT-BCTstatus1 ngày 16/10/2018 và Thông tư số 15/2019/TT-BCTstatus1 ngày 26/8/2019.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 2825/QĐ-BCT ngày 3/11/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Oct-2020
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian