LuatVietnamLogo

light-check Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (35 trang)
Posted: 11/9/2020 9:33:59 AM | Latest updated: 16/9/2020 10:09:43 AM (GMT+7)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020. Thay thế Thông tư số 36/2018/TT-BCTstatus3 ngày 16/10/2018 và Thông tư số 15/2019/TT-BCTstatus3 ngày 26/8/2019.

Admin_04
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực26/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Quy trình cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (29/7/2020) 

nexto  Phương án đơn giản hóa việc cấp giấy phép xây dựng (10/7/2020) 

nexto  Giảm 30% phí cấp giấy phép trong lĩnh vực y tế English attachment (13/7/2020) 

nexto  Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép sản xuất hóa chất (10/8/2020) 

nexto  Quy trình cấp giấy phép vận tải tại Tp. Hà Nội (6/7/2020) 

nexto  Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động thử tương đương sinh học thuốc (2/7/2020) 

nexto  Trình tự thủ tục cấp C/O Form EUR.1 (13/8/2020) 

nexto  Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm (23/6/2020) 

nexto  Giảm 50% mức thu phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động English attachment (15/6/2020) 

nexto  Giấy phép lao động phải được cấp trước khi ký hợp đồng lao động (15/6/2020) 

Điện lực - Năng lượng