LuatVietnam

red-check Trình tự thực hiện thủ tục thu nộp và hoàn trả NSNN English attachment

Nghị định số 11/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (103 trang)
Posted: 3/2/2020 7:18:04 AM | Latest updated: 8/7/2022 2:07:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4897 | Vietlaw: 459
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, bao gồm: thủ tục thu nộp NSNN; thủ tục hoàn trả NSNN; thủ tục chi NSNN và thủ tục đăng ký tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2020 và bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 16 Điều 8; Về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 12 Điều 9; Về thành phần hồ sơ của dự án (dự án thành phần) sử dụng vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ tại khoản 4 và quy định về mẫu tờ khai đối với trường hợp chỉ đầu tư tại điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Mar-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4897

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND11_20012020CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3