LuatVietnam

Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5531

hoi Bạn đọc
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp cho người lao động dôi dư?

luat Báo Lao động:

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2015/NĐ-CP về tiền lương làm căn cứ tính chế độ:

1. Tiền lương làm căn cứ tính chế độ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định này được quy định như sau:

Đối với người lao động dôi dư quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ việc;

Đối với người đại diện phần vốn của công ty quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này là tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ việc.

2. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc quy định tại Điểm a Khoản 4, Điểm a Khoản 5 Điều 3, Điều 4 Nghị định này và tiền lương làm căn cứ tính khoản tiền hỗ trợ quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 3 Nghị định này được quy định:

Đối với người lao động dôi dư quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc;

Đối với người đại diện phần vốn của công ty quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người được công ty thực hiện sắp xếp lại ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của công ty đối với phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Theo đó, hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm

Tiền lương

otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?
otvet Có được trừ lương khi nhân viên làm sai công việc?
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả 300% lương
otvet Ngừng việc do không chịu điều chuyển công tác, có được hưởng lương?
otvet Trường hợp nào được giảm giờ làm mà vẫn hưởng nguyên lương?
otvet Doanh nghiệp phải tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào?
otvet Công chức nhà nước không được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022
otvet Lương tối thiểu từ 1/7/2022 không bắt buộc cộng thêm 7% với lao động có tay nghề
otvet Khuyến khích giữ mức trả lương cao hơn 7% cho lao động có tay nghề
otvet Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?
otvet Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Đi làm vào ngày nghỉ bù được hưởng lương gấp đôi
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả lương thế nào?
otvet Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
otvet Tiền lương nếu trả theo tháng sẽ không phụ thuộc vào số ngày làm việc tăng/giảm theo tháng
otvet Phạt ít nhất 40 triệu nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu
otvet Người lao động nào được tăng lương tối thiểu từ 1/7?
otvet Hạn mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới từ 1/7/2022
otvet Từ 1/7/2022, lương tối thiểu của lao động có bằng cấp có bắt buộc cộng thêm 7%?