LuatVietnam

Trợ cấp thất nghiệp có được tăng theo lương tối thiểu?

Cập nhật 30/6/2022 | Đăng tải: LVN.5560

hoi Xuân Linh
Tôi nghe nói, từ ngày 1/7 sẽ tăng tiền lương tối thiểu vùng, vậy có tăng tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động hay không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Căn cứ khoản 1 điều 50 Luật Việc làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng mức tối đa sẽ thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Căn cứ khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, 5 lần mức lương cơ sở là 7.450.000 đồng.

Trường hợp 2: Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, 5 lần mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 sẽ được tính như sau:

- Vùng I: 23.400.000 đồng (Hiện nay là 22.100.000 đồng).

- Vùng II: 20.800.000 đồng (Hiện nay là 19.600.000 đồng).

- Vùng III: 18.200.000 đồng (Hiện nay là 17.150.000 đồng).

- Vùng IV: 16.250.000 đồng (Hiện nay là 15.350.000 đồng).

Như vậy, từ ngày 1/7/2022 không tăng tiền trợ cấp thất nghiệp mà chỉ tăng mức tối đa được hưởng, để phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới như phân tích ở trên.

Lưu ý, căn cứ khoản 2 điều 50 Luật Việc làm năm 2013, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp