LuatVietnam

blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment

Công văn số 53405/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN của người lao động ký hợp động lao động với công ty mẹ ở nước ngoài (4 trang)
Posted: 16/11/2022 10:50:27 AM | Latest updated: 18/11/2022 2:17:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5583 | Vietlaw: 589
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty trực tiếp chi trả lương cho người lao động của Công ty mẹ ở nước ngoài thì có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.

Tuy nhiên, nếu người lao động trực tiếp nhận lương trả từ nước ngoài thì phải trực tiếp khai thuế TNCN (điểm a.2 khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC ).

Trường hợp người lao động không đáp ứng điều kiện ủy quyền quyết toán thuế theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải trực tiếp khai quyết toán. Tuy nhiên, việc khai quyết toán chỉ bắt buộc nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5583

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV53405_04112022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment