LuatVietnam

blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment

Công văn số 53405/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN của người lao động ký hợp động lao động với công ty mẹ ở nước ngoài (4 trang)
Posted: 16/11/2022 10:50:27 AM | Latest updated: 18/11/2022 2:17:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5583 | Vietlaw: 589
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty trực tiếp chi trả lương cho người lao động của Công ty mẹ ở nước ngoài thì có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.

Tuy nhiên, nếu người lao động trực tiếp nhận lương trả từ nước ngoài thì phải trực tiếp khai thuế TNCN (điểm a.2 khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp người lao động không đáp ứng điều kiện ủy quyền quyết toán thuế theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải trực tiếp khai quyết toán. Tuy nhiên, việc khai quyết toán chỉ bắt buộc nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5583

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV53405_04112022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Trả thưởng cho người chơi gameshow phải khấu trừ thuế phần giải thưởng vượt 10 triệu đồng
blue-check Tặng quà loại nào cho nhân viên phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Trúng giải thưởng do Công ty tổ chức có phải nộp thuế TNCN?
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN khi phát sinh thu nhập từ nước ngoài
blue-check Khen thưởng người lao động lập thành tích xuất sắc phải khấu trừ thuế
blue-check Tài liệu hướng dẫn cá nhân trực tiếp khai thuế
blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế