LuatVietnam

blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde

Quyết định số 4058/QĐ-BGDĐT ngày 5/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde giữa Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (3 trang)
Posted: 6/12/2022 9:59:42 AM | Latest updated: 6/12/2022 4:27:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5596
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt cho Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 5/12/2022.

Chứng chỉ được cấp: Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET), B2 First Certificate in English (FCE).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5596

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại ngữ

blue-check Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL sang Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
blue-check Bổ sung địa điểm tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS ở một số tỉnh, thành
blue-check Công ty Language Link Việt Nam (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
blue-check Học sinh lớp 3 sẽ học môn Tiếng Anh và Tin học từ niên khóa 2022-2023
blue-check Thay mới Chương trình giáo dục tiếng Anh thực hành English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thi ngoại ngữ theo khung 6 bậc English attachment
blue-check Chương trình giảng dạy môn Ngoại ngữ 1 (bậc phổ thông)
blue-check Danh sách các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
blue-check Chương trình tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo English attachment
blue-check Danh sách các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
blue-check Danh mục Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 được sử dụng
blue-check Thành lập trung tâm ngoại ngữ được miễn giảm thuế TNDN
blue-check Dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT
blue-check Bán phần mềm dạy tiếng Anh có được hưởng thuế GTGT 0%?