LuatVietnamLogo

blue-check Trước 1/11/2020, HĐĐT vẫn được miễn chữ ký người mua khi có hợp đồng mua bán

Công văn số 80746/CT-TTHT ngày 3/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 14/9/2020 2:30:43 PM | Latest updated: 17/9/2020 9:19:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5047

LuatVietnam

Trước ngày 1/11/2020, các quy định, hướng dẫn cũ về hóa đơn, trong đó có Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Theo đó, trường hợp người bán và người mua có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh giao dịch mua bán, như hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, biên nhận thanh toán... thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký của người mua.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5047
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Về việc chuyển đổi HĐĐT ra nhiều trang (10/9/2020) 

nexto  In hóa đơn điện tử ra để đi đường phải ký và đóng dấu (8/9/2020) 

nexto  Hóa đơn điện tử sẽ không hợp lệ nếu đính kèm bảng kê (8/9/2020) 

nexto  Dịch vụ bảo hành có được xuất HĐĐT đính kèm bảng kê? (26/8/2020) 

nexto  Không được đính kèm bảng kê hàng hóa cho HĐĐT (7/9/2020) 

nexto  Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? (24/8/2020) 

nexto  Trước 1/11/2020, hóa đơn điện tử ghi sai vẫn xử lý theo quy định cũ (9/9/2020) 

nexto  HĐĐT ghi sai mã số thuế, xuất lại hay điều chỉnh? (4/9/2020) 

nexto  Về việc sử dụng HĐĐT sau khi hết thời hạn mua hóa đơn của Thuế (31/8/2020) 

nexto  Về việc sử dụng HĐĐT sau khi hết thời hạn mua hóa đơn của Thuế (31/8/2020) 

Hóa đơn