LuatVietnam

Trường hợp nào được bồi thường đất ở khác sau khi bị thu hồi?

Cập nhật 14/4/2022 | Đăng tải: LVN.5433

hoi Xuân Điệp
Nếu sắp tới bị thu hồi đất, tôi muốn Nhà nước bồi thường bằng đất ở (không nhận tiền bồi thường) thì có được hay không? Toàn bộ diện tích đất ở (đã có sổ đỏ) của nhà tôi nằm trong diện quy hoạch, dự kiến bị thu hồi để làm khu công nghiệp.

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

- Trường hợp 1: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

- Trường hợp 2: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, việc bạn có được Nhà nước bồi thường bằng đất ở hay không phụ thuộc vào hai yếu tố sau đây:

Thứ nhất, sau khi bị thu hồi đất thì bạn có còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi hay không;

Thứ hai, địa phương có còn quỹ đất để bố trí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hay không.

Như vậy, trong trường hợp địa phương còn quỹ đất để bố trí bồi thường và bạn không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì sẽ được bồi thường bằng đất ở.

Tuy nhiên, nếu bạn không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi mà địa phương không còn quỹ đất để bố trí bồi thường thì bạn chỉ được bố trí nhà ở tái định cư (nếu nhà ở tái định cư đó không bằng giá trị đất bị thu hồi thì sẽ được nhận thêm một khoản tiền tương ứng).

Source: VNExpress
Xem thêm

Nhà đất

otvet Các lô đất nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa vẫn được phép chuyển nhượng
otvet Ghi thêm tên các đồng sở hữu vào sổ đỏ, thủ tục thế nào?
otvet Đất nông nghiệp có được phép tách thửa?
otvet Có được cải tạo công trình trên đất quy hoạch chưa thu hồi?
otvet Các trường hợp phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ
otvet Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ từ 2022
otvet Cho thuê lại một phần căn nhà vẫn phải có sự đồng ý của chủ nhà
otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?
otvet Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất