LuatVietnam

blue-check Trường hợp nào được khấu trừ tiền mua đất vào tiền thuê?

Công văn số 3260/TCT-CS ngày 1/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền thuê đất (1 trang)
Posted: 11/9/2023 2:57:23 PM | Latest updated: 12/9/2023 11:05:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5783
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, quy định hiện nay tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 chỉ cho phép doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng đất vào tiền thuê đất phải nộp trong các trường hợp:

(i) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân;

(ii) nhận chuyển nhượng hợp pháp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) của tổ chức có nguồn gốc đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì không thuộc đối tượng được khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng đất vào tiền thuê đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5783

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu