LuatVietnam

blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?

Công văn số 1805/TCT-DNL ngày 27/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân (2 trang)
Posted: 2/6/2022 9:27:31 AM | Latest updated: 8/6/2022 3:03:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cho rằng trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân thì có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hợp đồng hợp tác kinh doanh đó, không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời phải khai, nộp thay thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp đang kinh doanh ngành nghề trùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh thì mỗi bên (doanh nghiệp và cá nhân) tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế