LuatVietnam

Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?

Cập nhật 7/9/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Ngọc Thu (Tiền Giang)
Cách đây hai năm, chồng tôi bị kết án ba năm tù vì lái xe gây tai nạn và đang thi hành án. Cha chồng tôi đã mất được một thời gian và có để lại một miếng đất. Cho tôi hỏi chồng tôi hiện nay đang đi tù có được hưởng di sản thừa kế của cha để lại không?

luat Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Theo quy định, chỉ những đối tượng quy định thuộc khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 mới không được quyền hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Cụ thể, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Do chồng bạn không thuộc một trong những trường hợp nêu trên (thi hành hình phạt tù do vi phạm giao thông) nên chồng bạn vẫn được hưởng phần di sản của cha chồng bạn để lại theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?
otvet Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế
otvet Quyền thừa kế không phụ thuộc vào việc phải có tên trên hộ khẩu
otvet Doanh nghiệp có được nhận thừa kế nhà đất của cá nhân?
otvet Di chúc đã công chứng vẫn có thể sửa đổi và hủy bỏ
otvet Có được lập di chúc đối với đất đang thế chấp?
otvet Vợ hoặc chồng sau của người quá cố vẫn được hưởng thừa kế nếu có đăng ký kết hôn