LuatVietnamLogo

blue-check Trường hợp nào người có thu nhập vãng lai vẫn được ủy quyền quyết toán thuế?

Công văn số 3768/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai (2 trang)
Posted: 14/9/2020 8:50:42 AM | Latest updated: 16/9/2020 1:49:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044

LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a.3, a.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một Công ty đồng thời có thêm thu nhập vãng lai tại nơi khác, nếu đáp ứng các điều kiện sau thì cuối năm vẫn được ủy quyền cho Công ty nơi ký HĐLĐ quyết toán thuế thay:

(i) thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng,

(ii) đã được khấu trừ 10% thuế tại nguồn;

(iii) không cần quyết toán lại thu nhập vãng lai.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Được quyết toán thay cho lao động nhận điều chuyển từ chi nhánh (6/5/2020) 

nexto  Lỡ ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN có được rút lại? English attachment (4/5/2020) 

nexto  Trả thu nhập vãng lai thành nhiều lần dễ bị liệt vào danh sách quản lý rủi ro (6/2/2020) 

nexto  Thu nhập vãng lai nếu chưa khấu trừ thuế phải đưa vào quyết toán English attachment (26/6/2019) 

nexto  Cam kết thu nhập thấp phải nộp cho từng nơi có thu nhập vãng lai (28/11/2018) 

nexto  Đã về nước, có thể ủy quyền Công ty quyết toán thay thuế TNCN English attachment (24/11/2018) 

nexto  Phát sinh thu nhập vãng lai dưới 10 tr/tháng vẫn được ủy quyền quyết toán (22/8/2018) 

nexto  Về thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai (15/6/2018) 

nexto  Thu nhập vãng lai nếu chưa khấu trừ thuế không được ủy quyền quyết toán (5/2/2018) 

nexto  Được quyết toán thay thu nhập tại đơn vị cũ của lao động di chuyển nội bộ (28/2/2018) 

Quyết toán thuế