LuatVietnam

blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi

Công văn số 31556/CTHN-TTHT ngày 5/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN (4 trang)
Posted: 6/7/2022 3:39:03 PM | Latest updated: 8/7/2022 11:10:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5489
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nếu không được sử dụng hết 70% trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập thì doanh nghiệp phải khai nộp thuế trên phần thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hết 70% kèm tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

Việc khai nộp thuế và tiền lãi do không sử dụng hết 70% quỹ phát triển KH&CN đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2343/TCT-KK ngày 30/5/20216, Công văn số 530/TCT-DNL ngày 3/3/2021 và Công văn số 278/TCT-CS ngày 25/1/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5489

Tệp đính kèm

Lược đồ

Quỹ khoa học công nghệCập nhật đến: 5-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment