LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2023, kết quả khám sức khỏe để cấp bằng lái sẽ phải cập nhật trực tuyến cho Bộ Y tế

Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06 (33 trang)
Posted: 10/2/2023 11:06:59 AM | Latest updated: 14/2/2023 2:02:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5638
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các cơ sở KCB trên cả nước kể từ ngày 1/1/2023 phải liên thông dữ liệu cấp Giấy khám sức khỏe lái xe để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Theo đó, trong vòng 04 giờ sau khi cấp Giấy khám sức khỏe lái xe, cơ sở KCB phải liên thông kết quả về Bộ Y tế đối với các trường hợp có kết luận "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng....", theo một trong 02 cách:

(i) Liên thông dữ liệu cấp giấy khám sức khỏe lái xe từ phần mềm của cơ sở KCB lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam;

(ii) Nhập trực tiếp dữ liệu cấp giấy khám sức khỏe lái xe lên hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe của Bộ Y tế tại địa chỉ dulieu.kcb.vn .

Những cá nhân không có dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế được coi như không đủ điều kiện sức khỏe để lái xe.

Đính kèm các Phụ lục:

- Phụ lục 1. Hướng dẫn đăng ký và phê duyệt tài khoản cấp giấy khám sức khỏe trên Cổng tiếp nhận dữ liệu thông tin giám định BHYT (PIS)

- Phụ lục 2. Hướng dẫn tích hợp hàm (API) gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thông tin giám định BHYT

- Phụ lục 3. Hướng dẫn nhập dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên Hệ thống quản lý dữ liệu sinh tử của Bộ Y tế

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5638

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

blue-check Các quy định về đăng kiểm xe dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung
blue-check Bộ Công thương đồng ý việc giảm LPTB và gia hạn thuế TTĐB trong năm 2023 cho xe ô tô English attachment
blue-check Nên đặt trước lịch đăng kiểm để tránh bị trục lợi
blue-check Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh tiêu cực trong thi cấp giấy phép lái xe
blue-check Thủ tục đăng kiểm xe áp dụng từ 23/3/2023
blue-check Ô tô, xe máy sắp được khai nộp phí trước bạ trực tuyến trên toàn quốc English attachment
blue-check Các vướng mắc về đăng kiểm xe trong Nghị định 139/2018/NĐ-CP sẽ được sửa đổi
blue-check Vì sao nên bỏ quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu?
blue-check Từ 1/1/2023, kết quả khám sức khỏe lái xe sẽ được cập nhật lên Cổng giám định BHYT
blue-check Về mã HS và thuế nhập khẩu đối với xe xi téc phun tưới
blue-check Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ô tô nhập khẩu phải có cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài
light-check Từ 1/7/2023, xe điện phải dán nhãn năng lượng English attachment
blue-check Từ 1/1/2023, kết quả khám sức khỏe để cấp bằng lái sẽ phải cập nhật trực tuyến cho Bộ Y tế
blue-check Các thay đổi nhỏ của xe ô tô được chấp nhận khi đăng kiểm
blue-check 02 phương án xử lý khoảng trống pháp lý về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm soát giá xuất hóa đơn của các đại lý, cửa hàng xe
blue-check Ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm nếu thay lưới tản nhiệt khác loại ban đầu
blue-check Hướng dẫn thiết lập Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện English attachment
blue-check Chưa nhận hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe bị mất trên Cổng dịch vụ công
blue-check Tp. Hà Nội đã triển khai Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia