LuatVietnam

stop-check Từ 1/3/2014, doanh nghiệp thuộc diện rủi ro sẽ phải mua Hóa đơn của Thuế English attachment

Nghị định số 04/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (6 trang)
Posted: 21/1/2014 3:03:50 PM | Latest updated: 21/10/2020 9:35:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3411 | Vietlaw: 133
LuatVietnam

Một trong những điểm mới của Nghị định này là thay đổi đối tượng được và không được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2014, chỉ doanh nghiệp mới được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in. Còn hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải mua hóa đơn tại Cục thuế (thay vì trước đây đối tượng này cũng được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in).

Riêng các doanh nghiệp, nếu thuộc diện rủi ro cao về thuế hoặc trong quá trình sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà vi phạm pháp luật về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế thì bắt buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn tự in, đặt in để chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan Thuế trong 12 tháng.

Sau 12 tháng sẽ được sử dụng trở lại hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in nếu đủ điều kiện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2014.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các Công văn số 7526/BTC-TCT ngày 12/6/2013, 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013, 8318/BTC-TCT ngày 27/6/2013, 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013, doanh nghiệp nếu có những dấu hiệu hoặc thuộc các trường hợp sau thì bị xem là có rủi ro cao về thuế:
- Là doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có hóa đơn mua hàng từ doanh nghiệp không có trụ sở tại nơi có nguồn nguyên liệu.
- Mới thành lập, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng số vốn đăng ký thấp.
- Có quy mô kinh doanh bất hợp lý (vốn chủ sở hữu ít hơn quy mô kinh doanh trên 3 lần).
- Có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ (như thanh toán qua tài khoản vãng lai).
- Vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong vòng 24 tháng.
- Vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ.
- Mua hàng hóa xuất/ nhập khẩu qua các khâu trung gian.
- Cơ sở vật chất (trụ sở, phương tiện vận tải, ...), lao động không tương xứng với quy mô kinh doanh.
Ghi chú về hiệu lực
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020, thay thế bằng Nghị định số 119/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 12/9/2018.
  • Được gia hạn hiệu lực đến 30/6/2022 theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2014
Hết hiệu lực 30-Jun-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3411
Văn bản thay thế

follow 119/2018/NĐ-CP status2 - Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND04_17012014CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III và quý IV năm 2022 tại TP. HCM
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022