LuatVietnam

Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5534

hoi Võ Nguyễn Kiều Linh (tỉnh Tây Ninh)
Khi nào dịch vụ đăng ký cấp lại thẻ BHYT mới được sử dụng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia?

luat BHXH tỉnh Tây Ninh:

Dịch vụ đăng ký cấp lại thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia dichvucong.gov.vn đã được đưa vào sử dụng từ ngày 1/3/2022, thực hiện theo Công văn số 896/QĐ-BHXH, ngày 16/9/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Ngay khi nhận được phản ánh, ngày 30/8/2022, BHXH tỉnh Tây Ninh đã liên hệ bà Võ Nguyễn Kiều Linh để nắm thông tin, và được biết bà Linh đã thực hiện thủ tục cấp lại thẻ chưa đúng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

BHXH tỉnh Tây Ninh đã hướng dẫn lại cho bà Linh tất cả trình tự thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng