LuatVietnam

blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số

Công văn số 384/LĐLĐ-VP ngày 11/5/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc quản lý và tiếp tục sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trên không gian mạng (1 trang)
Posted: 18/5/2022 3:50:32 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:24:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Liên đoàn Lao động TP. HCM thông báo kể từ ngày 1/6/2022, tất cả Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương đều bắt buộc phải sử dụng chữ ký số trong việc gửi, đăng tải văn bản điện tử.

Liên đoàn Lao động TP. Thủ Đức và các quận/huyện cũng được nhắc nhở phải triển khai tốt việc sử dụng chữ ký số trong các văn bản gửi, đăng tải trên mạng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử