LuatVietnam

blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment

Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về chứng từ khấu trừ thuế TNCN (2 trang)
Posted: 1/7/2022 1:15:10 PM | Latest updated: 8/7/2022 3:52:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5488 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Cục thuế TP. HCM lưu ý, kể từ ngày 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Đối với các chứng từ khấu trừ thuế bản giấy mua của cơ quan thuế hoặc tự in còn tồn đến thời điểm ngày 30/6/2022, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng và hủy bỏ (gạch chéo, lưu giữ tại quyển và điền vào cột xóa bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai mã CTT25/AC ).

Đối với chứng từ khấu trừ thuế điện tử, doanh nghiệp được tự xây dựng phần mềm sử dụng, tuy nhiên cần đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Hồ sơ Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ thuế điện tử nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thông qua Cổng thông tin thuedientu, theo mẫu 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 hoặc qua Cổng hcmtax.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5488

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV7563-29062022CTHCM[VLO].pdf

Lược đồ

Chứng từ khấu trừ thuếCập nhật đến: 13-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số
blue-check Quy trình ký số từ xa
blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment
blue-check Các bước khai nộp online hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 của cá nhân
blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân