LuatVietnam

blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu (3 trang)
Posted: 20/6/2022 7:01:13 AM | Latest updated: 26/6/2022 9:07:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Liên quan đến việc áp dụng lương tối thiểu mới từ 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - TB&XH lưu ý, đối với các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với Nghị định 38, trong đó có việc cộng thêm 7% lương tối thiểu cho chức danh đòi hỏi qua học nghề thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, từ 1/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định 02 loại mức lương tối thiểu gồm tối thiểu tháng và tối thiểu giờ. Trong đó, lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương theo hình thức lương tháng; lương tối thiểu giờ sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương với hình thức lương theo giờ.

Đối với những trường hợp đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán), Nghị định 38/2022/NĐ-CP không bắt buộc phải thay đổi hình thức trả lương theo tháng hoặc giờ; thay vào đó, doanh nghiệp có thể quy đổi mức lương đang trả sang mức lương theo giờ hoặc tháng để kiểm tra xem đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2086-17062022BLDTBXH[VLO].pdf

Lược đồ

Lương tối thiểu 2022Cập nhật đến: 11-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022
blue-check Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check Kéo dài thí điểm quy chế trả lương thưởng đối với các tập đoàn, công ty nhà nước
blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương năm 2020 của công ty nhà nước (tại TP. HCM)
blue-check Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên dạy nghề