LuatVietnam

blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 (7 trang)
Posted: 7/9/2022 2:07:32 PM | Latest updated: 8/9/2022 11:33:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5532
LuatVietnam

Theo văn bản này, người dân Hà Nội đăng ký tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 1/8/2022 sẽ được chính quyền thành phố hỗ trợ tiền đóng BHXH từ 10% - 30% mức đóng, trong đó: 30% cho hộ nghèo; 25% cho hộ cận nghèo và 10% cho đối tượng khác.

Đây là chính sách hỗ trợ thêm của TP. Hà Nội dành cho người tham gia BHXH tự nguyện ngoài các mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện đã được quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CPstatus2 .

Thời gian hỗ trợ được kéo dài đến hết 31/12/2025.

Tất cả người dân có hộ khẩu tại Hà Nội, từ đủ 15 tuổi trở lên và không tham gia BHXH bắt buộc đều sẽ được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, kể cả người có HĐLĐ dưới 3 tháng trước 2018 hoặc HĐLĐ dưới 1 tháng từ 2018 và người giúp việc gia đình.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5532

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment