LuatVietnam

blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công

Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (2 trang)
Posted: 28/7/2022 8:31:38 AM | Latest updated: 3/8/2022 11:26:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5511
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai những việc sau để phục vụ đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công:

1. Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, thường xuyên giữa Cổng thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

2. Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 10/8/2022, làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa.

3. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021.

4. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC nêu tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022.

5. Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ 1/8/2022 để doanh nghiệp, người dân theo dõi, giám sát.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5511

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

light-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check 34 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư và lao động thực hiện tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM
blue-check Các chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến của ngành Thuế
blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)