LuatVietnam

blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công

Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (2 trang)
Posted: 28/7/2022 8:31:38 AM | Latest updated: 3/8/2022 11:26:40 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai những việc sau để phục vụ đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công:

1. Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, thường xuyên giữa Cổng thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

2. Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 10/8/2022, làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa.

3. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021.

4. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC nêu tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022.

5. Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ 1/8/2022 để doanh nghiệp, người dân theo dõi, giám sát.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
light-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)
blue-check Sẽ thiết lập thương hiệu cho Bộ phận một cửa
blue-check Danh mục TTHC được ưu tiên tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022
blue-check Các tỉnh hiện đã triển khai cấp trực tuyến phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH
blue-check Thay mới Quy trình giải quyết thủ tục tại Bộ phận một cửa của Bộ Y tế
blue-check Đề án ứng dụng danh tính điện tử để giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục thuế English attachment
blue-check Danh mục bổ sung TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Công ty luật nếu dời trụ sở phải đăng ký với Sở Tư pháp trong vòng 10 ngày
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Bộ Y tế
blue-check [Hà Nội] Người ra vào trụ sở cơ quan hành chính sẽ phải quét mã QR trên CCCD