LuatVietnam

blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment

Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/2/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (17 trang)
Posted: 14/2/2023 7:27:45 AM | Latest updated: 9/3/2023 10:12:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5636 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2018/NĐ-CPstatus2 (đã được sửa đổi tại Nghị định 140/2018/NĐ-CPstatus2 ) và Nghị định 44/2016/NĐ-CPstatus2 liên quan đến thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động, thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và thẻ kiểm định viên an toàn lao động.

Theo đó, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao từ Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH cho Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Các hồ sơ thủ tục sau đây có thể nộp trực tuyến (thay vì nộp trực tiếp):

- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, có thể nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Lao động TB&XH.

- Cấp, cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Lao động TB&XH.

- Cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên an toàn lao động, nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của các bộ có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài ra, thủ tục khai báo với Sở Lao động TB&XH địa phương về việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có thể thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 219/QĐ-LĐTBXH06 thủ tục mới về đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5636

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND04_13022023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023
blue-check TP. HCM sẽ tổ chức thanh tra cả trước, trong và sau Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế
blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment
blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
blue-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
light-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM